Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

What is the role?
As an Agile coach within B2C IT you will work closely with different teams to help them develop their Agile skills in order to become self-sufficient and benefit from Agile approaches. You will support the start-up of new teams and projects, give advice to improve the application of Scrum/Kanban throughout projects, and make sure that the best practices are being used. As an Agile coach you are just as comfortable acting as Scrum Master within a team as you are coaching Agile values to business and executive stakeholders.
 
These are some of your responsibilities:
•                          Act as a role model in agile principles
•                          Support the team to achieve increased agile maturity based on modern agile principles
•                          Help teams implement Agile development approaches and grow into DevOps practices
•                          Inspire and coach through action, both at a high conceptual level and at a pragmatic and practical level
•                          Combine being the agile conscience with supporting the leadership team with the knowhow about how to deliver on the vision, mission and target.
 
 
You will work in a fast-paced and dynamic work environment with other Agile coaches who share your passion about communication, group dynamics and coaching.

Du kommer jobba med att:
•                          Ta fram och A/B-testa hypoteser i Google Optimize
•                          Personalisera upplevelsen för utvalda målgrupper
•                          Gräva på djupet efter actiondrivna insikter via Google Analytics, Google Datastudio, session recording- och feedback-verktyg
•                          Coacha intressenter att själva hitta insikter i våra verktyg
•                          Trimma vår Google Analytics data via Google Tag Manager
•                          Optimera flera olika digitala gränssnitt
 
Du kommer ansvara för att:
•                          Ständigt göra vår digitala upplevelse bättre genom att se till att vi är konverteringsoptimerade efter konstens alla regler och att du alltid är hungrig på att lära våra kollegor hur vi kan bli ett ännu mer data och    insiktsdrivet bolag med kunden i fokus.

Description:  
The TV team is adding two front end developers for the companys play service. We are currently providing the streaming TV to a number of devices including Android/iOS devices, web browsers, Chromecast and Apple TV. Next step is adding Samsung TV screens to the product portfolio.
 
Necessary skills:

 • HTML-5
 • Java Script
 • Continuous delivery
 • Git
 • Kibana

Uppdraget kan vara varierande men egenskaper som vi gärna ser hos konsulten i prioritetsordning:
- Testledare – CCB, testplanering och exekvering med testare, ansvara för tier 3 support
- Devops – Jenkins, Docker, Artifactory, XCode, Visual Studio, Android Studio, GIT
- Skapa enhetstester (Google unit test).
- Meriterande om man kan Java, C++, C# och har lite utvecklarbakgrund.

Verktyg/Beskrivning av vår miljö:
- Jenkins med Docker
- GIT
- Jira
- Artifactory server
- Bygger cross-plattform, ARM, x86
- Skapar SDK i Java, Obj-C och C#
 
Specifika kompetenser
Testledning
DevOps
Unit test
Java
C++
C#
Svenska
Engelska
 
Start: Augusti
Placeringsort: Stockholm

 Skallkrav:
 

 • Ha god kunskap om hela värdekedjan i logistikbranschen.
 • Fysiska och administrativa processer samt metoder för inflöde, utflöde, returflöde och interna lagerprocesser
 • Processer och metoder för styrning och säkerställande av tillgänglighet för lagerförda och icke lagerförda produkter
 • Kunskap om de vanligt förekommande prismodeller som branschen tillämpar för de aktuella tjänsterna
 • Erfarenhet av upphandling av logistiktjänster och implementation av nya avtal om logistiktjänster.
 • Kunna utvärdera inkomna anbud med avseende på kostnad, kvalitet och robusthet i föreslagen lösning och implementationsplan.
 • Erfarenhet av att arbeta i projektform
 • Mycket goda kunskaper i Officepaketet (Powerpoint, Excel och Word)
 • Konsulten ska ha högskole-eller universitetsutbildning
 • Flytande i tal och skrift både i svenska och engelska

 
Start: Augusti
Placeringsort: Stockholm

Senaste UPPDRAGEN