Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Javautvecklare

- Javautveckling (generellt)
- Webb-utveckling (gärna AngularJS)
- Apache SolR eller motsvarande tekniker för sökning och indexering
- Användning av REST-API:er (gärna från Confluence)
- Bygg- och CM-verktyg Git, Gradle, Ant

Start: Början av maj
Uppdragslängd: 3 mån