Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

C-utvecklare till inbyggt system i Linux

- Utveckling och konfiguration och bygge och debuggning av u-boot för en multi core ARM processor.
- Konfiguration/(utveckling)/bygge/debuggning av linux kärnan för ovanstående.
- Bygge av ovanstående och ett rootfilsystem i yocto.
- ARM miljön är idag helt emulerad i en TLM modell.