Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Utvecklare - .Net, javascript och HTML

- back end utvecklare i .Net, minst 2 års erfarenhet
- front end utvecklare javascript & HTML, minst 2 års erfarenhet
- merge profiler (blandning av frontend och backend) minst 2 års erfarenhet.