Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Oracleutvecklare med systemarbete

Söker en senior konsult som tar eget ansvar och driver sitt arbete.
Kan systemarbete och Oracleutveckling.

Start: September, 100%
E-post: pernilla.englund@profinder.se