Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Driven Projektledare

Vår kund behöver stärka projektledargruppen med ytterligare en projektledare. Vi är ute efter en trygg och driven projektledare med gedigen erfarenhet från projektledning, motsvarande PM2-nivå. Varje projektledare ansvarar för ca 5-6 projekt. Projekten har normalt sett en ledtid på runt 1,5 år.  
Jobbet är roligt och lärorikt, då det handlar om tvärfunktionell industrialisering av roliga produkter. Som projektledare är du ytterst ansvarig för projektets prestanda, tidplan och resurser. Eftersom projekten är förhållandevis korta kommer du snabbt skaffa erfarenhet från både uppstart, drivning och stängning av projekt, vilket är tämligen unikt i denna bransch.
 
Uppdragen kommer från marknadssidan. Projektteamen är tvärfunktionella och består av representanter från i första hand marknad, produktion, konstruktion och inköp. Projekten har ett eget beslutsforum som träffas veckovis, bestående av linjechefer från inblandade funktioner och projektledarna.
Projekten omfattar industrialisering från konkret marknadsbehov till leverans av produkt till kund, inkl konstruktion, inköp, produktion och marknadsaktiviteter.

För mer information kontakta: anders.floren@sylog.se