Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Full-stackutvecklare för klientsida

Full-stackutvecklare för klientsida, erfarenhet av MVC ramverk och singelPage Applications. 

Start: Omgående
Uppdragslängd: minst 6 månader
Placeringsort: Stockholm
Kontakt: josefina.dahlgren@profinder.se