Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

CM till kund i Stockholm (Refnr:41)

Till vår kund i Stockholm söker vi en CM enligt nedan: 

Arbetsuppgifter Configuration Manager - Mainframe
 
Bygga Mainframe-paket (både online och batch)
Hålla koll på batchjobb, beställer och felsöker, test och produktion
Beställa JCL-förändringar
Parera tabellförändringar på uppdrag av DBA (även ltermer och vtermer)
Hantera feltexter (nya och ändrade)
Ansvara för tidsplanering på detaljnivå (tim/min) för installation i Produktion
Ansvara för versionshantering och administration på alla ingående delar
Ansvara för att tillhandahålla den övergripande CM-strukturen och miljön
Ansvara för att CM-miljön stödjer arbetet med analyser, förändringar och felsökning
Ansvara för beställning av produktionssättningar
 
Hanterar allt som rör Mainframe, både utveckling och avveckling:
                      Planerar byggen och installationer i samarbete med Utveckling och Test
                      Bygger produktionsversioner av alla applikationer (i Mainframe)
                      Bygger nya testversioner för Q-, R- och A-miljö
Hanterar hela kedjan från test via change till produktion:
                      Sköter kontakt med driftleverantören vid installation
                      Håller kontakten med driftleverantör om andra tekniska förutsättningar
                      Säkerställer att leverans till bygge efterlever ställda krav
                      Skapar produktionsleveransdokument
Meddelar UIC vid produktionssättningar
 
Felsökning, bl. a. bistå med relevanta loggar och samordna felsökningen
Tabell-filhantering (i samarbete med DBA)
 
 
Naturligtvis blir det mindre fokus på nyutveckling och förbättringsarbete inom denna miljö, utan fokus ligger på migration och avveckling. Det finns mycket dokumentation om hur arbetet ska utföras, men det kräver en noggrannhet vid utförandet, och pga. avvecklingen kommer vi inte sätta så stort fokus på att förbättra eventuellt krångliga rutiner.
 
Om det finns intresse för en heltidstjänst kan vi dra nytta av vanlig drift inom Java på Linux-servrar.
 

Plats: Centrala Stockholm
Period: asap-slutet av 2018
Omfattning: 50%