Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

 REQUIREMENTANALYST till Linköping (Refnr:45)

• Bryta ner KSF-, verksamhet- och IT krav i detaljerade designkrav
• Stötta teamet i tolkning och formulering av krav
• Kravarbetet bedrivs i Team Foundation Server
• Samverka med testutvecklare i arbetet att ta fram testfall

Location: Linköping, 100% på plats hos kunden
Start: asap
Slut: 31/12 2018