Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

IT PROCESS DEVELOPER / REDAKTÖR till Linköping (Refnr:44)

Developer:
• Identifiera de detaljerade IT processer som krävs för att hantera HAITI:
• Service Strategy
• Service Design
• Service Transition
• Service Operation
• Continual Service Improvement
• Vid behov återanvända alternativt uppdatera befintliga IT processer inom Kunden
• Dokumentera och tillsammans med utvecklingsteamet verifiera framtagna IT processer mot HAITI
• Förankra framtagna processer med ICT driftorganisation
 
Redaktör:
• Säkerställa att framtagna processer håller en likvärdig nivå vad gäller kvalitet, detaljering och form
• Koordinera framtagning av IT processer med aktuella projektplaner
• Etablera de forum och arbetsformer som är nödvändiga
• Delta i process och dokumentationsarbetet p s a som IT process developer.
 
Location: Linköping, 100% på plats hos kunden
Start: asap
Slut: 31/12 2018