Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

SOLUTION ARCHITECT NETWORK till Linköping (Refnr:47)

• Erfarenhet och Kunskap kring nätverksautomation; inklusive design, säkerhet och implementation
• Testning och validering inom automation ( automationstestning )
• Device provisioning
• Service provisioning ( = device configuration ) VLANs ACLs Firewall rules & Troubleshooting consistency checks routing adjustments failure
remedation
• Software defined security
• Micro segmentation
• Network function virtualization (NFV)
• Service chaining solutions
• Scale-out i form av nätverkstjänster
• Analyser av höghastighetsnät
• Network resilience
• Kunskap om NSX, Cisco ACI eller liknande
• Kunskap om software-defined storage och dess påverkan av nätinfra Kunskap om virtuella nätverk och nätverkstjänster
• vSphere design guide
• Azure design guide
• CISCO ACI
• Virtuella brandväggar
• Lastbalanserare: vShield Edge NSX, F5-produter, Citrix NetScaler, Traffic Manager eller liknande
• Kunskap om disaster recovery Programmeringskunskap Djupa kunskaper kring önskvärde nätverksbeteenden Verktyg, processer och
procedurer Testmiljöer Implementationskunskap
• Kunskap om distribuerat filsystem, såsom VMware VSAN, Ceph och liknande – vSAN är inte distribuerat filsystem på det sättet
• Out-of-band management
• Management network/VRF
• Begränsa access till mgmt hostar
• Säker koppling mellan switch/router ( SSL/ ssh + ssh-nycklar )
• Role based access control
• Erfarenhet kring modern nätverksutrustning;

Location: Linköping, 100% på plats hos kunden
Start: asap
Slut: 31/12 2018