Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

SOLUTION ARCHITECT WINDOWs till Linköping (Refnr: 46)

• Windows 10 + Enterprise Security Features
• HW features ( security aspects )
• Windows 2016 ( och äldre )
• HyperV
• Azure-stack
• Automation
• AD ( bastion forest, säkring av AD )
• LDAP funktionalitet mot Unix/Linux
• Behörighetsstyrning ( inkl korthantering / stark authentisering )
• Shielded VMs
• VDI / Termnialservrar
• Windows säkerhet
• VoIP ( Lync )
• SCCM / Silos etc ( applikationshantering )
• Databaser ( msSQL )
• Group policys
• TIER 0-2 konceptet
• Antivirus
• IPSEC
• Patchhantering
• Härdning av Windows
• Signature handling ( del av CA )
• DCM, desired configuration mgmt
• Vitlistning av applikationer
 
Location: Linköping, 100% på plats hos kunden
Start: asap
Slut: 31/12 2018