Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Quality Assurance Engineer (Refnr: 88)

Quality Assurance Engineer

Uppdragsbeskrivning:
Ansvara för och driva kvalitetssäkrande aktiviteter under utveckling av en ny elektronik modul (HW och SW) på system nivå. 

1) Driva/planera och ansvara för FMEA på systemnivå (utför tillsammans med projekt team) 
2) Delta och ge input i SW & HW reviews 
3) Delta och ge input till testplaner och följ upp resultat 
4) Medverka och till viss del hantera uppföljning och implementering av Quality Assurance aktiviteter mot leverantör (DFMEA, PFMEA som görs av leverantör) 
5) Tydligt visa konstruktionens mognadsgrad, risker och actions för att säkerställa rätt kvalitet
Erfarenhetskrav:
1) Erfarenhet Quality assurance elektronik design och produktion. Tidigare erfarenhet av FMEA (HW/SW). Kunskap om objekt orienterad FMEA är ett plus. 
2) Erfarenhet av att tydligt visa konstruktionens mognadsgrad, risker och actions för att säkerställa rätt kvalitet 
3) Erfarenhet och kunskap för att kunna ” se/ifrågasätta/ge nya förslag på” icke robusta design lösningar så som tex komponentval, tester, batteri hantering, eller mekaniska lösningar som påverkar elektonik systemet (HW/SW) och som behöver förbättras. 
4) Erfarenhet av embedded engineering (SW/HW) 

Med fördel övergripande kunskap om: 
- C/C++, assembler 
- Battery management 
- EMC

Personlighet
1) Strukturerad, självgående och driven, tidigare erfarenhet som projektledare eller koordinator. 
2) Flexibel och smidig och en bra kommunikatör lätt för att ta kontakt med personer från olika funktioner (neutral approach)

Start: 2017-11-06
Uppdragslängd: 2018-05-05
Placeringsort: 100% på plats hos kunden, Stockholm