Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Devopsare (Refnr: 125)

Vi är ett mjukvaruföretag som behöver bredda vår miljö för mjukvarutest. Vi ämnar bygga ett skalbarhets- och stabilitetstest i en linux server-miljö. Primärt vill vi ha hjälp att få igång miljön, och inte med själva testutvecklingen. För närvarande jobbar vi med jenkins, git som versionshanteringssystem, samt skriver våra tester i TCL/Expect. 

Således expertis inom linux-servrar, docker/virtuella containrar, skalbarhetstester, build systems, jenkins, git, tcl/expect är att föredra. Start: asap
Slut: 3-6 månader
Plats: Centrala Stockholm