Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Utvecklare (Refnr:147)


Vi söker en DevOps som gillar automatiseringar av servrar och nät, och som dessutom är intresserad av att sköta drift av Linux servrar.

Development - Automatisering
- Python, PHP, Codeigniter, Smarty, Jenkins, Ansible, MongoDB, MySQL, GIT, Prometeus, NX-OS, Checkpoint, Nagios/OP5 mm

Linux drift (mindre del)
- Framför allt RedHat, men även Ubuntu och CentOS.
- Ingripa och ta hand om incidenter, hantera serviceärenden (service requests), implementera förändringar (changes) och lösa problem (problem) inom SLA-tiden och med bra återkoppling
- Arbeta med stödsystem så som ticket system, CMDBs, Management system

Övrigt
- Tidsrapportera när det är tillämpligt
- Löpande dokumentera sitt arbete

Personliga egenskaper: social kompetens, kan arbeta i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö
Erfarenhet: ca 5år
Job Posting Start Date:   2018-01-15
Job Posting End Date:   2018-04-14
 .