Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

 Projektledare / Team Lead (Refnr:160)

Nu söker vi å kunds vägnar en Projektledare / Team Lead, till deras embedded avdelning. 


Arbetet går ut på att:
• Vara med i planeringen för de olika teamen och följa upp arbetet.
• Planera och följa upp resursbehov och ekonomi för de olika projekten som körs.
• Som TL deltar du som representant för avdelningen i de olika projekt som körs på R&D.

Du skall ha stor förståelse för både elektronik och mjukvara.
• Teamen arbetar idag scrum-baserat och det är därför ett krav att ha erfarenhet av scrum.
• De verktyg vi främst använder oss av för planering är JIRA och vi har börjat att använda R4J och Porfolio i JIRA.

Start januari