Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Nätverkstekniker, accessnät (Refnr:205)

Till vår kund söker vi en Nätverkstekniker enligt nedan:

Ansvar och arbetsuppgifter

•       Ta fram den mest kostnadseffektiva accesslösningen genom fiber, koppar eller radiolänk i optimeringsfasen för våra företags- och operatörskunder. Du gör det främst genom att använda våra databaser för två existerande nät inom företaget och genom förfrågningar till våra underleverantörer. Genom en kombination av kunskap, kreativitet och förhandlingsförmåga säkerställer du en lösning som kan realiseras kostnadseffektivt i enlighet med kundens krav på funktionalitet och kvalitet.
•       Projektera och planera kundanslutningar för våra företags- och operatörskunder. Detta innebär att du ansvarar för att lösningen implementeras på ett effektivt sätt med avseende på funktionalitet, kostnadsbesparingar och leveranstid.
•       Ständigt förbättra arbetssättet tillsammans med kollegorna. Vi strävar kontinuerligt mot högt ställda krav på besparingar och bibehållen nätkvalitet. Vi arbetar även kontinuerligt med att hålla nätet optimerat för att skapa bättre förutsättningar för både existerande och nya kunder.

Ska kunna hantera accessbeställningar och registreringar i diverse olika stödsystem

Tjänsten innebär optimeringsarbet utav två stora accessnät som ska bli ett.

Arbetet innebär många kontaktytor inom och utom företaget. Inom företaget har du kontakt med säljare & affärsstöd, projektledare, leveransledare, leverantörs-, produkt-, nät- och teknikansvariga. Externt har du kontakt med underleverantörer.

För att bli framgångsrik inom rollen behöver du vara ansvarstagande, strukturerad och ha lätt för kontakt med andra människor. Du tar gärna egna initiativ och bidrar till att driva verksamheten framåt. Du har ett stort intresse för såväl teknik som kundlösningar som kräver hög servicenivå.

Kompetens och erfarenhet
Vi vill att du
•       Har god kännedom om accessmetoderna: koppar, fiber och radiolänk.
•       Har mycket goda kunskaper om fiber, dess teknik och kringutrustning.
•       Är van att arbeta i olika stödsystem.
•       Har en högskoleutbildning inom teknik och/eller minst 3 års arbetslivserfarenhet inom liknande område.
•       Har en bra förmåga att kommunicera med kunder.
•       Är van att arbeta i kontorsmiljö.

Start: Så snart som möjligt
Placeringsort: 100% på plats hos kunden, Stockholm