Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Testautomatiserare (Refnr:278)


Det blir end2end-tester, testautomatisering, skapande av testfall och ren testning. Du kommer vara den seniora testaren som projektet kommer luta sig emot och du kommer ha nära samarbete med projektledning och kravställare och med utvecklingsteam.

Start:asap