Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Manuell testare (Refnr:283)

Hos kunden behövs en resurs som kan utföra tester på maskin (PICKnPLACE). Konsulten ska testa i verkligheten de nya funktioner som införts i mjukvaran. 
Konsulten ska ha ett helhetstänk och verkligen se funktionen och beteendet hos maskinen ur ett kundperspektiv.


Man kommer arbeta med Krav & hur Funktionen fungerar i slutanvändarens situation.

Andra arbetsuppgifter kommer vara utformning av testspecar och göra tidsuppskattningar på hur lång tid olika tester och testsviter tar.

Uppdraget innebär ingen kodning.

Dokumentering och testrapportering sker i Confluence och ärendehantering i Jira

Konsulten ska ge info till SW-teamet om vad som behöver finjusteras så att Main-branchen ska fungera enligt kundernas behov.

Start asap