Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Databaskonsulter (Refnr: 292)

Till vår kund söker vi en Databaskonsulter, enligt nedan:

Om rollen:
- Ingripa och ta hand om incidenter, hantera serviceärenden (service requests), implementera förändringar (changes) och lösa problem (problem) inom SLA-tiden och med bra återkoppling
- Arbeta med stödsystem så som ticket system, CMDBs, Management system
- Tidsrapportera när det är tillämpligt
- Löpande dokumentera sitt arbete
- Svensk medborgare

Tekniska kunskaper
- Erfarenhet av större miljöer
- Erfarenhet av att lösa incidenter och göra analyser i realtid
- Erfarenhet av Performance Tuning och optimering (PTO), med hjälp av "native monitoring" och felsökningverktyg
- Erfarenhet av backuper, återläsningar och modeller för datarecovery
- Erfarenhet av High Availability (HA) och Disaster Recovery (DR)
- Mycket goda kunskaper i MSSQL

Personliga egenskaper: 
Social kompetens, kan arbeta i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö  

Start: Så snart som möjligt
Placeringsort: 100% på plats hos kunden, Stockholm