Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Lösningsarkitekt (Refnr:307)
 


Vår kund inom Telekom söker en tekniskt orienterad lösningsarkitekt med erfarenhet inom säljstödsystem för både konsument och mindre/medelstora företagskunder hos telekomoperatörer.
Försäljning och processer i flera kanaler såsom web/online, butik, telesales, och kundservice och hur man uppfyller en enhetlig omnikanalsupplevelse för kund.
 
Måste ha förmåga att snabbt sätta sig in i ett stort antal egenutvecklade applikationer såväl som standardsystem tillsammans med den övergripande strategin vi har för digitalisering och vara med och skapa lösningar som tar oss framåt i vår resa.
Förståelse för end-to-end-lösningar över flera domäner och funktioner. Skapa flexibla lösningar som byggs för att tåla kontinuerlig förändring i en digitaliseringsresa/systemförnyelseresa.
 
Även erfarenhet inom området att ge service till telekomkunder över flera kanaler – digitaliserat på webben/appar, genom butik eller kundservice är av stort värde.
 
Personen ska kunna kombinera mötet av verksamhetsförståelse och teknisk genomförbarhet i en snabbrörlig agil värld såsom Telekom är idag.
 
Förutom en självklar stark teknisk grund ska personen ha en förmåga att kunna beskriva lösningen ur olika perspektiv med olika mottagare från utvecklare, testare till verksamhetsbeställare utan teknisk förståelse.
 
Det är viktigt med mötet med andra människor – tillsammans är vi starka är hur vi arbetar på IT utveckling. Man måste kunna samarbeta tätt med andra, BA och arkitekter som hjälps åt för att sätta praktiskt genomförbara idéer i en föränderlig värld för vår digitaliseringsresa.
Det är bra om personen kan leda workshops och är bra på att tolka krav för att omsätta dem till teknisk lösning.
 
Personen trivs i en snabbrörlig miljö med agil utveckling och med kontaktytor över många team och verksamhetsbeställare.
 
Erfarenhet av domändriven design och modellering är ett plus.
 
Vår förhoppning är att vi ska ha den här personen tillgänglig under andra halvan av augusti och vi önskar att processen att hitta personen är klar i början av Juli.