Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Network Planner (Refnr:320)

Till vår kund söker vi en Network Planner enligt nedan:
 
Befattningens mål
- Bidra till hög tillgänglighet och kvalité på företagets transmissionsnät och tjänster
- Maximera lönsamheten genom att planering och utveckling av nät och tjänsteplattformar sker på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.
 
Befattningens övergripande ansvar
- Planering och dokumentation av förändringar transmissionsnätet med avseende på WDM (utbyggnad, optimering och nedtagning)
- Lägga ordrar och koordinera beställningsarbete från andra delar i organisationen
- Ansvarar för utbyggnad- och optimeringsbudget
- Nätskisser för WDM och Synk (ej SDH)
- Stödja Strategy i framtagandet av generella designregler
 
Befattningens övergripande arbetsuppgifter
- Analyserar, planerar, utvecklar och implementerar kommunikations- och/eller nätverkslösningar inom data, röst och video.
 
Start: Augusti
Placeringsort: 100% hos kunden, Stockholm