Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Floor Manager/Driftledare (Refnr:333)

Till vår kund söker vi en Floor Manager/Driftledare, enligt nedan:
 
Rollens mål:

 • Hög kundnöjdhet genom en väl fungerande drift av enhetens dagliga operativa verksamhet
 • Ärendehantering inom avtalad SLA

 
Rollens övergripande ansvar:

 • Planera, följa upp och medverka till utveckling av den dagliga driften för enheten
 • Ansvara för introduktion och utbildning av nyanställda
 • Ansvara för identifiera utbildningsbehov hos personalen samt stötta i kontinuerlig utbildning
 • Säkerställa att ärenden hanteras inom avtalad SLA
 • Första eskaleringsinstans vid kundeskaleringar
 • Säkerställa enhetens bemanning
 • Delta i kontinuerlig utvärdering och utveckling av rutiner, system mm för att ständigt förbättra kvalitet och effektivitet

 
Rollens övergripande arbetsuppgifter:

 • Schemalägga och planera bemanning
 • Planera och genomföra introduktion av nya medarbetare
 • Sprida information och utbilda personalen inom enheten
 • Hantera eskaleringar
 • Arbeta aktivt med analys och kravställning på förbättringar inom de system enheten arbetar i
 • Arbeta aktivt med analys och kravställning på förbättringar av processer där enheten ingår
 • Medverka vid utveckling och implementering av nya arbetssätt och rutiner
 • Bidra med specialistkunskap i övriga interna projekt eller offertarbete mot kund
 • Arbeta operativt med de arbetsuppgifter som ingår i enhetens verksamhetsområde utifrån behov

 
Start: Augusti
Uppdragslängd: 1 år
Placeringsort: 100% på plats hos kunden, Stockholm