Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Teamledare Network Planning (Refnr:403)

För kunds räkning söker vi nu en Teamledare för Network Planning, enligt nedan:
 
Network Planning innehar koncernens samlade tekniska ansvar för våra näts fysiska etableringar, avvecklingar och förändringar samt nätets infrastrukturella design, optimering och förvaltning av förbindelser och siter för koncerners kunder.
Ansvaret för Network Planning omfattar Nätplanering, Infrastrukturansvar samt kvalitetssäkring av teknisk leveransbarhet i tät dialog med övriga enheter ingående i leveransteamen.
Network Planning består idag av 35 medarbetare uppdelade på 3 grupper med placering från Luleå i norr till Malmö i söder.


Vi söker en teamledare för Network Planning med placering i Stockholm som parallellt kan hantera ordinarie Nätplaneringsuppgifter. Som teamledare blir ditt ansvar att kunna leda och fördela arbete vid behov samt följa upp att leveranstider hålls i dialog med Chefen Network Planning och våra leveransprojektledare.
Förutom regionalt uppföljningsansvar kommer teamledare vara processansvarig inom Accessnät för nätplanering för att säkerställa att rätt rutiner upprätthålls och efterlevs samt förbättrar våra processer kontinuerligt för en effektivare leverans.
En viktig del i ditt arbete blir att utveckla framgångsrika team och arbetssätt som präglas av delaktighet, kundengagemang och medarbetaransvar där arbetet skall präglas av laget före jaget.


Vi söker dig som har:
• 1-3 års erfarenhet av verksamhet inom Nätplanering 
• Erfarenhet av att hantera projekt med teknisk inriktning. 
• 1-3 års erfarenhet som teamledare 
• God kompetens inom fiberoptik och våglängdsplanering 
• God kännedom inom mätkunskap för RF-teknik 
• God kännedom om LAN-nät såsom uppbyggnad och strukturer för Core- och accessnät 
• Högskoleutbildning inom telekom/elektronik eller motsvarande erfarenhet med El-tele utbildning på gymnasienivå i grunden 
• Flerårig erfarenhet av telekombranschen eller motsvarande
• Mycket god allmän teknisk förståelse
• Erfarenhet av CAD-Arbete
 
Det är viktigt att du har stark egen drivkraft och sätter laget före jaget.
Du skall kunna föra gruppens tala vid dialog med övriga organisationen med en god systemförståelse för hur olika delsystem påverkar varandra. 
Du har förmågan att bygga arbetsrutiner, bygga team och motivera din omgivning.
Du har helhetssyn men kan också gå ner i detaljer när det krävs och du är bra på att samla in och analysera data för att skapa bra beslutsunderlag.
 
Start: Omgående
Uppdragslängd: Juni ut 2019
Placeringsort: På plats hos kund 100%, Stockholm