Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Strategisk Nätplanerare (Refnr:450)

Vi söker nu en Strategisk Nätplanerare, enligt nedan:
 
Som Strategisk Nätplanerare blir ditt ansvar att planera nätet långsiktigt och initialt hantera strategiska frågor för att möjliggöra en effektiv utrullning.
I ett senare skede kommer du vara sammanhållande för övriga nätplanerare ingående i projektet och där guida och leda dem vid behov utifrån lagd plan.
Du skall kunna vara med i kravställning och uppföljning på en djupare teknisk nivå mot våra leverantörer, både extern och internt, för att säkerställa att alla delar omhändertas i dessa processer inför den kommande utrullningen.

Som person skall du ha en god kommunikativ förmåga och inte vara rädd att leda andra, oavsett om det är samordning inom projektet, moderera workshop´s eller redovisa progress i arbetet inför en styrgrupp.

Vi söker dig som har

  • 6-10 års erfarenhet av verksamhet inom Nätplanering
  • Stor erfarenhet av att hantera projekt med teknisk inriktning.
  • Erfarenhet av roll out projekt eller andra större driftsättningar
  • God kompetens inom fiberoptik och våglängdsplanering
  • God kännedom för RF-teknik
  • God kännedom om uppbyggnad och struktur för LAN-nät, främst för Core- och accessnät
  • Högskoleutbildning inom telekom/elektronik eller motsvarande erfarenhet med El-tele utbildning på gymnasienivå i grunden
  • Flerårig erfarenhet av telekombranschen eller motsvarande
  • Mycket god allmän teknisk förståelse


Det är viktigt att du som har stark egen drivkraft och sätter laget före jaget. Du skall kunna föra projektets tala vid dialog med övriga organisationen med en god systemförståelse för hur olika delsystem påverkar varandra.
Du skall ha förmågan att bygga rutiner som kan nyttjas av övriga så att vi jobbar på ett likvärdigt sätt inom hela projektet.
Du har helhetssyn men kan också gå ner i detaljer när det krävs och du är bra på att samla in och analysera data för att skapa bra beslutsunderlag och fatta rätt stategiska beslut.