Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Elektronikkonstruktör (Refnr:468)

Utveckling av Digitalt kort, utgående från en delvist klar prototyp
Systemering kring en ny processorarkitektur, TI AM variant (AM335x troligast), BGA kapsling, med FPGA, övriga periferienheter (minnen, I/O, kontrollers, ..), specarbete m.a.o.
Definiera schemasymboler
Koordinera med underleverantör som implementerar och levererar dessa symboler till oss
Schemautveckling, typ 6-8 lagers PCB
Leverera schema till underleverantör för layoututveckling
Koordinera, granska med underleverantör i layoutarbete
Utveckla och leverera tillverkningsunderlag till underleverantör (BOM, gerberfiler, layout etc).
Alla verktyg finns (OrCAD)
 
Tidsperiod: Mars-December
Oktober: Prototyp klar och emottagen från underleverantör. Därefter valideringstester och ev. en ny prototypsväng.