Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Fullstackutvecklare (Refnr: 469


Kompetensbehov:
Fullstackutvecklare med god kunskap om frontend.
 
Som en del av teamet behöver man: 
Vara en kommunikativ lagspelare
Intresse av att förstå av verksamheten och deras behov
Tala och skriva engelska flytande
Kunskap om agila utvecklingsmetoder
Erfarenheter från automatiserad testning
 
Erfarenhet
 
Tillämpad utvecklarerfaenhet samt brancherfarenhet
Angular
HTML5, CSS3, LESS/SASS
Javascript-ramverk t.ex. Jquery
Java
Maven, Git
Testramverk t.ex. Jasmine eller JUnit
Continous delivery och testdriven utveckling
 
Meriterande:
PL/SQL
Angular 5
TypeScript
Spring Framework (core, mvc, boot, security)
 
Arbetsuppgifter:
Nyutveckling och underhåll av ett antal applikationer och microtjänster inom ansvarsområdet. Teamet består av både databasutvecklare och javautvecklare utvecklingen sker gemensamt över teknikstackar.
Ett av initiativen inom området är att ersätta ett Oracle Forms gränssnitt till ett nytt web-gränssnitt. 

Du kommer vara en del av teamet som arbetar med de nya och förändrade behov som verksamheten har inom området vilket inbegriper hela kedjan från krav, utveckling, test, deploy till drift.
 
Start: 1/3
Slut 28/2 2020