Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Databasutvecklare (Refnr:470)


Kompetensbehov
 
Stor erfarenhet av utveckling i PL/SQL utveckling och med tyngdpunkt inom beställning och billingflöden.
Minst 5 års erfarenhet PL/SQL, Oracle
Kommunikativ lagspelare
Arbete i agila team
Talar och skriver engelska flytande
 
Meriterande erfarenheter:
Java & webbutveckling
REST APIer
Erfarenhet från datamigreringar
Oracle Forms
Erfarenhet inom Telekom
 
 
Kunskap
 
Tillämpad erfarenhet

PL SQL Utveckling
 
 
Arbetsuppgifter
 
Att stärka utvecklingsteamet teamet inom området BAM (Billing, Asset & Migration) i utveckling av nya funktionella delar och förändringar av befintliga funktioner för anpassning av nya behov. Teamet arbetar både nära ett antal olika intressenter inom verksamheten och tar del i arbetet från kravställning till produktion.

 
Start: 11/3
Slut: 28/8 2020
Omfattning: 100%