Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Konsult för en ledande roll inom logistik (Refnr: 522)

 Skallkrav:
 

  • Ha god kunskap om hela värdekedjan i logistikbranschen.
  • Fysiska och administrativa processer samt metoder för inflöde, utflöde, returflöde och interna lagerprocesser
  • Processer och metoder för styrning och säkerställande av tillgänglighet för lagerförda och icke lagerförda produkter
  • Kunskap om de vanligt förekommande prismodeller som branschen tillämpar för de aktuella tjänsterna
  • Erfarenhet av upphandling av logistiktjänster och implementation av nya avtal om logistiktjänster.
  • Kunna utvärdera inkomna anbud med avseende på kostnad, kvalitet och robusthet i föreslagen lösning och implementationsplan.
  • Erfarenhet av att arbeta i projektform
  • Mycket goda kunskaper i Officepaketet (Powerpoint, Excel och Word)
  • Konsulten ska ha högskole-eller universitetsutbildning
  • Flytande i tal och skrift både i svenska och engelska

 
Start: Augusti
Placeringsort: Stockholm