Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Testledare/Devops/Utvecklare (Refnr:523)

Uppdraget kan vara varierande men egenskaper som vi gärna ser hos konsulten i prioritetsordning:
- Testledare – CCB, testplanering och exekvering med testare, ansvara för tier 3 support
- Devops – Jenkins, Docker, Artifactory, XCode, Visual Studio, Android Studio, GIT
- Skapa enhetstester (Google unit test).
- Meriterande om man kan Java, C++, C# och har lite utvecklarbakgrund.

Verktyg/Beskrivning av vår miljö:
- Jenkins med Docker
- GIT
- Jira
- Artifactory server
- Bygger cross-plattform, ARM, x86
- Skapar SDK i Java, Obj-C och C#
 
Specifika kompetenser
Testledning
DevOps
Unit test
Java
C++
C#
Svenska
Engelska
 
Start: Augusti
Placeringsort: Stockholm