Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Bi/Web analyst (Refnr:525)

Du kommer jobba med att:
•                          Ta fram och A/B-testa hypoteser i Google Optimize
•                          Personalisera upplevelsen för utvalda målgrupper
•                          Gräva på djupet efter actiondrivna insikter via Google Analytics, Google Datastudio, session recording- och feedback-verktyg
•                          Coacha intressenter att själva hitta insikter i våra verktyg
•                          Trimma vår Google Analytics data via Google Tag Manager
•                          Optimera flera olika digitala gränssnitt
 
Du kommer ansvara för att:
•                          Ständigt göra vår digitala upplevelse bättre genom att se till att vi är konverteringsoptimerade efter konstens alla regler och att du alltid är hungrig på att lära våra kollegor hur vi kan bli ett ännu mer data och    insiktsdrivet bolag med kunden i fokus.