Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

HW-nära SW-utvecklare (Refnr:552)

Uppdragsbeskrivning: Att utveckla en ROM-Boot som skall innehålla delar för säker program-laddning (secure-boot). ROM-Booten skall implementeras på en ASIC med bl.a en ARM Cortex-A53 CPU.
 
Erfarenhetskrav: Senior konsult med erfarenhet av HW-nära SW-utveckling och C-programmering. Konsulten bör ha tidigare erfarenhet av att utveckla Boot-mjukvara och vara insatt i secure-boot och krypteringsalgoritmer. Har man arbetat med ARM Cortex A53 är ju detta ett stort plus.