Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

PLM processperson (Refnr:566)

”Vi håller just nu på att genomföra ett projekt som syftar till att migrera data från tidigare PLM-verktyg till ett och samma verktyg, Hydra. I samband med migreringen av data så behöver vi även ena processerna och för detta behöver vi support, vi behöver således en person kunnig på processer som även förstår PLM.  RCS är verksamma över hela världen så man behöver jobba internationellt men skall vara lokaliserad i Stockholm, inga resor är planerade. Inställningen till migrering till nytt system är varierad och därför behöver personen vara väldig drivande. Ett visst förarbete har genomförts.”
 
Lite lösa beskrivningar nedan:
Harmonized PLM Process Description with necessary additional data taking following into consideration
a.            Recurring tool tailoring activities
b.            Open points from phase 1
c.             Compliance to business processes
d.            Company guidelines
Enable migration of Products to Hydra.