Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Modern C++1x" utvecklare  (Refnr: 577)

 
Modern C++1x" utvecklare 
Bonus är om man kan Java, JNI bindings eller Chromium Embedded Framework (CEF). 
 
Det viktigt med erfarenhet av god arkitekturdesign som exempelvis SOLID, Dependency Injection eller Design Patterns. Man skall kunna kommunicera arkitektur med hjälp av dessa verktyg.
 
Man behöver förstå move-semantics, smart pointers, cache aligment, memory fragmentation och några STL containers och dess implikationer. 
 
Det är bra om man har sett Windows baserad C++ kod och kan tänka sig jobba med det.