Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Nätplanerare (Refnr:580)


Arbetsuppgifter
 
- Ta fram den mest kostnadseffektiva accesslösningen genom fiber, koppar eller radiolänk i offertarbetet till våra potentiella företags- och operatörskunder. Du gör det främst genom att använda våra databaser för existerande nät inom företaget och genom förfrågningar till våra underleverantörer. Genom en kombination av kunskap, kreativitet och förhandlingsförmåga säkerställer du en lösning som kan realiseras kostnadseffektivt i enlighet med kundens krav på funktionalitet och kvalitet.
 
- Projektera och planera kundanslutningar för våra företags- och operatörskunder. Detta innebär att du ansvarar för att lösningen implementeras på ett effektivt sätt med avseende på funktionalitet, kostnad och leveranstid.
 
- Ständigt förbättra arbetssättet tillsammans med kollegorna inom Tele2. Vi strävar kontinuerligt mot högt ställda krav på leveransprecision och -kvalitet samt för att minska svars- och leveranstider. Vi arbetar även kontinuerligt med att optimera vårt accessnät för att skapa bättre förutsättningar för både existerande och nya kunder.
 
 
Arbetet innebär många kontaktytor inom och utom företaget. Inom företaget har du kontakt med säljare & affärsstöd, projektledare, leveransledare, leverantörs-, produkt-, nät- och teknikansvariga. Externt har du kontakt med underleverantörer.
 
För att bli framgångsrik inom rollen behöver du vara ansvarstagande, strukturerad och ha lätt för kontakt med andra människor. Du har ett stort intresse för såväl teknik som kundlösningar som kräver hög servicenivå.
 
 
Krav
 
•Högskoleexamen, eller motsvarande yrkeskompetens
•Har god kännedom om accessmetoderna: koppar, fiber och radiolänk.
•Har mycket goda kunskaper om fiber, dess teknik och kringutrustning.
•Är van att arbeta i olika stödsystem.
•Har en bra förmåga att kommunicera med kunder.
•Är van att arbeta i kontorsmiljö och trivs när det är sig likt.
 
 
Du behöver behärska svenska flytande i tal och skrift samt kommunicera på affärsengelska obehindrat.