Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Product Owner (Refnr:581)

Du kommer att arbeta med fler än ett team där du utövar ett coachande ledarskap och för samman team och intressenter. Du strävar efter att förstå tillräckligt mycket av både affären och tekniken för att kunna hjälpa det tvärfunktionella teamet att bygga bländande produkter.
 
Konkreta arbetsuppgifter:
- Se till att vi jobbar mot effekter, mål och hypoteser.
- Skapa tydlighet där målet och värdet är otydligt.
- Värna om teamets utrymme av kontinuerlig förbättring och arbeta med teknisk skuld.
- Facilitera samplanering med andra team och stakeholders.
- Hantera stakeholder expectations.
- Vara närvarande i teamen och delta i det dagliga arbetet.
 
Vi ser gärna att du har följande:
- Du har en verktygslåda med metoder som tex story map, Impact map, hypotes/effekter, slicing, mål, user stories etc.
- Du har en vilja att förstå vår produkt och hur den används samt dess tekniska komplexitet på en övergripande nivå.
- Du är en teamplayer som kan anpassa din roll utifrån behoven som finns i en komplex organisation.
- Du har kunskap om modern agil utveckling där transperans, samarbete, värdefokus, autonomi, små leveranser, experiment, kontinuerligt lärande, begränsa WIP är nyckelord.
- Du kan lyfta blicken och hjälpa andra att se perspektiv de inte ser.
 
Start: Omgående
Uppdragslängd: till en början 6 mån
Placeringsort: Stockholm