Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

DevOps-utvecklare ingenjör (Refnr:586)

Beskrivning av uppdraget
Vi nu en DevOps-utvecklare ingenjör för att supporta vårt mjukvaruutvecklings team. 
Utvecklingen sker i både Windows- och Linux-miljöer, främst med C++ och Python. Byggsystem och Continuous Integration pipelines.
Uppdraget innebär att arbeta med att sätta upp, konfigurera och underhålla våra bygg och utvecklingsmiljö. Vi söker en person som har flera års erfarenhet från olika företag som kan analysera och förstå behovet från teamen och kan implementera lösningar som möter behoven i sin helhet. Personen bör ha en bakgrund inom mjukvaruutveckling då samarbetet med mjukvaruteamen kräver mycket bra förståelse inom området. Vi ser även att uppdraget kan bli en heltids DevOps roll till och börja med men behovet kommer att förändras i längden och då vill vi att man kan jobba med mjukvaruutveckling i kontrollsystem mjukvaruteamet. Men betoningen i denna roll ligger på DevOps delen. Detta är en lista på vad vi vill personen ska ha mycket god kunskap i:
- Windows- och Linux-adminstration
- Azure DevOps
- Git
- Jenkins
- Virtualisering
- Containrar (Docker/Kubernetes)

För att kunna lyckas i utvecklar delen i detta uppdrag vill vi att personen har god kunskap i:
- C++
- Real-time systems
- Safety-critical systems
- CMake
- Conan
- Python
Utöver dessa är det viktigt att man känner sig trygg i sin kommunikation med andra och har en hög samarbetsförmåga. Arbetat kommer att börja med en analys del av nuvarande situation och det krävs att man är drivande och kan samla in information och ha förmåga att sammanställa och presentera för andra på ett sätt man kan komma fram till ett bra förslag på lösning.