Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Creative/Design Director (Refnr:10)

Creative/Design Director för arbete med fokus på interna arbetssätt och processer
 
Vi söker en konsult som är grym på att paketera budskap som tillsammans med våra agila coacher och processledare hjälper vår IT organisation utveckla vårt arbetssätt genom att bidra i att visualisera, facilitera och paketera vårt arbetssätt.
 
Du blir del i LACE som gemensamt ansvarar vi för arbetssätt (agilt, processer och datadrivna beslut) för IT.
 
• Mycket god storyteller med förmåga och visualisera budskap i syfte att skapa samsyn och att driva förändringar genom alla nivåer av vår organisation. Både skriftligt och muntligt (tydlig och enkel beskrivning av komplexa frågor, kan direkt översätta och förtydliga diskussioner för att få med deltagare)
• Erfarenhet att arbeta datadrivet och förmåga att analysera och paketera data för mottagare
• Förmåga att jobba med och anpassa kommunikation till team, stakeholders och ledningsgrupper
• Förmåga och vilja att jobba strategiskt, taktiskt men även operativt
• Kan balansera user experience med förståelse för affären
• Personlighet: Snabb, flexibel, prestigelös problemlösare
• Passar in i våra värderingar: fearless, open, relaible, flexible och Cost efficent
• Fördel om personen arbetat med interna processer och inte bara kundresor
 
Start: Start mitten oktober