Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Azure/.NET systemutvecklare (Refnr:36)

Den föreslagna arkitekturen på den nya lösningen är baserad på:
Azure Data Factory
Azure Functions (written in C#/.Net and deployed through Azure DevOps so CI/CD skills and Git. Tools: VS Code/Visual Studio)
REST API / WebAPI
Infrastructure as code (ARM templates)
 
För att förstå den befintliga lösningen är det bra att kunna följande:
For TelephonyIntegration customer lookup service and EventSinkService replacement:
-                        C# / .NET
-                        WCF services
-                        Microsoft SQL Server, Teradata
-                        SAS (for phone_book.sas replacement/augmentation)
 
For CX process (customer surveys based on traffic data):
-                        SAS
-                        Teradata
-                        Microsoft SQL Server (for real time data via raw data solution)
 
For LDOS:
-                        C# / .NET
-                        Microsoft SQL Server
-                        React
 
For Infoscreens:
-                        NodeJS / JavaScript / Socket.IO
-                        HTML5/CSS
-                        Linux, Nginx