Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Strategisk rådgivare inom Data Warehouse (Refnr:37)

High-level profil:
 Vi letar efter en konsult som kan genomlysa nuvarande status på ett EDW under utveckling där delvis förändrade förutsättningar innebär att vi vill utvärdera vilka vägar som finns framåt inom analytics och reporting området.
 
Kunskapskrav

  • Dokumenterad tidigare erfarenhet av strategisk rådgivning inom efterfrågat område med djup arkitektur kompetens
  • Praktisk erfarenhet av att ha implementerat och arbetat med lake lösningar liksom traditionella DW i lösningar med krav på snabb/realtids dataåtkomst i så väl onprem som cloud setup.
  • Erfarenhet av datamodellering liksom övriga delar i en dataförädlingsprocess (kvalitetscheckar, data recovery, cleaning etc.)
  • Erfarenhet av exponering av data via API:er för såväl operativt som bearbetat data.
  • Bred teknisk kompetens och kunskap kring på vilket sätt t.ex. följande tekniker kan användas för att stödja området: SQL Server, EDW, Azure eventhub, Cosmos DB, replica sets, data bricks, etc, Azure data share etc.

 
Tidigare erfarenhet av migreringsprojekt från SAS är starkt meriterande.
 
Arbetet förväntas utföras genom analys av existerande system och dess setup/implementation, intervjuer och samarbete med stakeholders från IT resp. Business. Du kommer få hjälp av en intern projektledare för att stötta med struktur och progress men det är du som står för innehåll tillsammans med IT-medarbetare som idag jobbar i teamet.

Svenska i tal och skrift.
Start: Januari