Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Sr Lösningsarkitekt inom Cloud (Refnr:57)

Lösningsarkitektens uppgift kommer bli att transformera nuvarande system till molnet, med allt vad det innebär:

  • val av plattform
  • API-struktur
  • datalagringsmodell m.m.


Tekniskt kunnande och beslutsmässighet är egenskaper som behövs.