Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Senior backend-utvecklare (.net) (Refnr:69)

Vår kund i Stockholm söker nu en senior backend-utvecklare (.net) till ett av nyutvecklingsteamen enligt nedan beskrivning.
 
Konsultens fokus kommer främst ligga på API:er, affärslogik och lagring (SQL Server) men eftersom hen arbetar i ett team med "ansvar för fullstack" är ett grundläggande intresse och förståelse för frontend också viktigt.
 
Vi arbetar med ett system (IA-systemet) som är stort och komplicerat, har väldigt många externa användare, har funnits (och kommer att finnas) länge, det är därför kritiskt att konsulten har följande kompetenser:
- Arbetar enligt Clean Code, följer SOLID principer och designar enligt etablerade designmönster
- Arbetar testdrivet på acceptans-, integrations- och enhetsnivå
- Stor erfarenhet av prestanda-, last- och stresstester
 
Vår teknikstack är tyvärr både gammal och ny, det betyder att konsulten kan behöva arbeta med så vitt skilda saker som t.ex.
 
- C# i .Net Core med ReST-API:er (och frontend i Angular2)
- C# i .Net med RPC-API:er (och frontend i JQuery)
- VB i .Net utan några API:er (med frontend i WebForms)
 
På ett personligt plan är det viktigt att personen är:
- Kvalitetsorienterad
- Har hög integritet
- Inte viker sig i frågor rörande kvalitet (även om någon "vill få ut det fort")