Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Systemutvecklare (Refnr:77)

 Must have:
·         Experience from telecom system product development
·         Good 3GPP radio access standardization knowledge
 
Good to have:
·         Experience from 5G feature development
 
Start asap men de kan vänta på bra kandidater. Man sitter i Sylogs lokaler (efter pandemin)