Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Reliability Engineer (SRE) med kompetens inom .NET (Refnr:81)

ROLLEN
Konsultens fokus kommer ligga på att hjälpa oss höja vår kunskap och leverans inom site reliability engineering (SRE). SRE för oss innefattar alla dimensioner av drift och förvaltning inkl. stora refaktoreringar så som att bygga om hela implementationer för att t.ex. nyttja ny teknologi, förbättra arkitekturen eller förbättra realiseringen.

Som all SRE försöker vi vara väldigt datadrivna, agera proaktivt och minimera “toil”.

TEKNIKEN
Vi har en modern teknisk plattform för Metrics (Prometheus och Grafana), Loggning (Elastic och Kibana), Tracing (Jaeger) och Pipelines (Azure DevOps och GitLab) men vår applikationsstack är tyvärr både gammal och ny, det betyder att konsulten kan behöva arbeta med så vitt skilda saker som t.ex.
- C# i .Net Core, ReST-API:er med frontend i Angular2
- C# i .Net, RPC-API:er med frontend i JQuery
- VB i .net med frontend i WebForms utan några API:er

“MUST HAVE” GÄLLANDE KUNSKAP
Praktisk erfarenhet av att ha arbetat med följande är ett krav (någon enstaka lucka kan accepteras):
- Metrics (Prometheus och Grafana)
- Loggning (Elastic och Kibana)
- Tracing (Jaeger)
- .Net Framework
- .Net Core
- MS SQL Server
- Flytande Svenska i tal och skrift