Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Erfaren QA-Engineer (Refnr:96)

Rollen:
• Definiera, utveckla och distribuera kvalitetssäkringsinitiativ under hela produktens livscykel, inklusive utveckling, förbättringar och underhåll
• Tillhandahålla lämplig planering och utförande i regressionstestning, prestandatestning, integrationstestning och andra icke-funktionella tester för att säkerställa framgångsrik distribution
• Samarbete i ett tvärfunktionellt utvecklingsteam för att säkerställa att alla aspekter av kvalitet diskuteras och behandlas aktivt
• Uppdatera och upprätthålla bästa QA-procedurer och standarder, inklusive testplanering, testdataförberedelse och testautomatisering
• Utveckling av testautomatisering (test- och testramverk)
• Spårning av mätvärden för produktkvalitet, rapportering
 
Vi söker ingenjörer med:
• 5+ års erfarenhet inom kvalitetssäkring
• Hög motivation och förmågan att driva saker framåt
• Erfarenhet av design, utveckling och implementering av QA-standarder för programvarutestning
• Erfarenhet av både manuella och automatiserade tester på inbyggda system
• Arbetserfarenhet i testutveckling med Python
• Erfarenhet av att utveckla och underhålla testramar, helst pytest
• Kandidatexamen eller högre inom teknik eller relaterad disciplin