Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Utvecklare inom Python och AWS (Refnr:99)

 Vi letar efter någon som har:

 • Experience in Python
 • Experience with cloud computing: especially understanding auto-scaling environments
 • Have a solid understanding of web stacks (including SQL/NoSQL databases)
 • Experienced user of Linux based systems
 • Experience creating and maintaining ci/cd pipelines (Jenkins)
 • Experience in serverless deployments using e.g. Lambdas or Docker (ECS/EKS)
 • Experience in AWS (S3, CDK, SAM, DynamoDB, Lambdas)
 • Experience working in IoT stacks

 
Personliga egenskaper som vi letar efter:

 • Stark känsla för kvalitet
 • Självständig och positiv problemlösningsattityd
 • Bra på att kommunicera