Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Backend-utvecklare Java, Python och AWS (Refnr: 121)

Java el Pythonutvecklare
Beskrivning av uppdraget
Vi söker en utvecklare som kan modern utveckling med fokus på Java, Python och backend-utveckling på AWS.
Inledningsvis kommer du jobba inom området trafikinformation och i ett team som utvecklar nya tjänster för reseplanering och bokning av resor. Det krossfunktionella agila teamet har ett DevOps-ansvar för produkterna och deras livscykel, med både utveckling och förvaltning i fokus. Våra team inom trafikinformationsområdet lägger stor vikt på testautomatisering och att få fungerande CD/CI pipelines på plats. Drift av egenutvecklade tjänster sker till störst del i molnet på AWS.
De tjänster som byggs integrerar mot ett flertal interna och externa applikationer, och ska kunna användas av både SL, Waxholmsbolaget och andra aktörer. Tjänsterna leverera värdefull trafikdata för våra resenärer så du får vara med att skapa värde för våra resenärer i Stockholms län.
Även arbete med andra produkter/team kan förekomma inom ramen för uppdraget.
Idag jobbar vi på distans, efter pandemin är målet ca 50% på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm. Dagar och tider på kontoret styrs efter behov av organisationen.
 
Vi godkänner underleverantörer.
 
Start- och slutdatum
Start: 2021-08-16
 
Slut: 2022-07-31