Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Kravhanterare (Refnr: 125)

Beskrivning av uppdraget
Som kravhanterare ansvarar du för att säkerställa att projekten jobbar med rätt krav på rätt och strukturerat sätt. Du ansvarar även för ändringshantering och uppföljning av kravuppfyllnad.
 
Verksamheten och de olika förvaltningarna, är dina primära kravställare och vi jobbar både med intern egenutveckling och offentlig upphandling av externa leverantörer. Det kommer att innebära ett stort ansvar att samla in, bearbeta och analysera de olika behoven, samt att översätta dessa till en begriplig och konkret kravmassa med både funktionella och icke-funktionella krav. 
 
Du är även ansvarig att bryta ner högnivåkrav till en rimlig/testbar nivå för att kunna användas av uppföljning både internt och externt samt kravuppfyllnad. Vana att dokumentera på ett strukturellt sätt med verktyg är naturligtvis ett måste.
 
Du kommer ha möjlighet att jobba både inom förstudier och inom genomförande projekt med alla dess faser.
 
Arbetet sker enligt Trafikförvaltningens rutiner, processer och verktyg.
 
Avropsavtalet alt.uppdraget är giltigt fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m.2022-06-30 med möjlighet till förlängning om 1år vid 4 tillfällen. 
 
Oaktat begräsningen i ovan option kan avropsavtalet/uppdraget förlängas till dess att uppdraget är slutfört.
 
Start:    2021-08-02
Slut:      2022-0630