Profinder_LOGO_2014_utan-gubbe

Backend-utvecklare (Refnr: 155)

Social backend-utvecklare med minst fyra års erfarenhet av utveckling inom Java och Spring-ramverket.
Kompetens på Kotlin (backend) är önskvärd, men en önskan om att lära sig Kotlin kan vara funka om rätt match i övrigt.
God förmåga att arbeta enligt Scrum i team med flitiga kodgranskningar och många glada diskussioner om vad som är rätta lösningen och varför.
En vilja att dela med sig av kunskap premieras också högt då teamet det berör kommer att ha flera utvecklare för upplärning på objektorienterad programmering och Kotlin.
Uppdragets längd är minst ett år, en månads ömsesidig uppsägning, ev kan det förlängas beroende på projektets roadmap (som tas fram agilt, kommande arbetsbörda är därmed till viss del obekant i dagsläget).
 
Övriga intressanta kompetensområden:
Microservices
Eventdrivna lösningar
Docker/openshift
JSON/JSON-schema
REST/Swagger/OpenAPI
JMS/Solace
Hibernate/SQL/Oracle
Github/Drone
Maven
JIRA/Confluence