top of page

Applikation Linux/Windows utvecklare ID:5


Kvalifikationer:


Mycket erfaren och kvalificerad av administration av större Linuxmiljöer samt god kännedom av Windows.


Exempel på viktiga delar är bl.a.

Atlassians Applikationer,

Artifactory,

Kubernetes,

Containerisering,

Etablering av byggmiljöer / JENKINS

DEBIAN och CentOS,

Automatisering /ANSIBLE

Python

GIT

VMware – Modifiera resurser

Loggning/Monitorering - t.ex ELK/Elastic Search , alternativa verktyg + metodik för monitorering


Mycket goda kunskaper inom Linux samt Windows (LINUX minst 4 års erfarenhet). Linux distributionerna är i första hand


Stor vana vid att läsa/skapa skriptprogram såsom Bash eller liknande och/eller Powershell.


Grundläggande nätverkskunskaper för felsökning.


Flytande i Svenska och Engelska, tal och skrift.

7 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Senior Designer, Digital Product Care category Turn ideas into reality. Globally. At Electrolux we have a greater purpose than launching the latest product or technology. We want to improve the everyd

bottom of page